Exploration. The Essence of Human Spirit
คอนโดสำหรับการอยู่อาศัยและการลงทุนคืออะไร และต่างกันอย่างไร

คอนโดสำหรับการอยู่อาศัยและการลงทุนคืออะไร และต่างกันอย่างไร

            หลายคนอาจเคยได้ยินคำนิยามเหล่านี้แต่ไม่แน่ใจว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร จริงๆแล้วคอนโดสำหรับการอยู่อาศัยก็คือ ซื้อมาสำหรับอยู่อาศัยด้วยตัวเอง หรือกับครอบครัวเท่านั้น แต่คอนโดสำหรับการลงทุนก็คือการซื้อคอนโดโดยหวังผลประโยชน์ในอนาคต และไม่ได้ตั้งใจจะอยู่เอง อาจมีแผนที่จะปล่อยเช่าหรือขายต่อให้ได้กำไร ดังนั้นเมื่อมีจุดประสงค์ที่ต่างกัน ก็ส่งผลต่อปัจจัยในการตัดสินใจเมื่อทำการเลือกซื้อคอนโดด้วยเช่นกัน ดังนั้นก่อนที่จะทำการตัดสินใจซื้อหรือลงทุนคอนโด จะต้องพิจารณาตามหลักเหล่านี้             หากต้องการซื้อคอนโดสำหรับอยู่อาศัย ควรพิจารณาตามปัจจัยเหล่านี้ การใช้ชีวิตของตนเอง : พิจารณาการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราเอง เราต้องใช้รถอะไรเดินทางไปเรียนหรือทำงาน เรามีภาระอะไรบ้าง หรือในชีวิตประจำวันของเราต้องการอะไรบ้าง เช่นต้องอยู่ใกล้รถไฟฟ้าเพื่อความสะดวก และต้องมีซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ใกล้ๆเพราะคุณเป็นคนชอบทำอาหาร เป็นต้น รวมถึงไลฟ์สไตล์อื่นๆ เช่น ชอบออกกำลังกาย ชอบทานกาแฟ เป็นต้น สังคมภายในคอนโด : ลองเข้าไปดูและสังเกตเพื่อนบ้านภายในตึก ว่าเป็นคนแบบไหน แบบเดียวกับเราหรือไม่ มีพฤติกรรมกับของและพื้นที่ส่วนกลางอย่างไร ถ้าไม่ เราโอเคหรือไม่กับพฤติกรรมบางประเภท เช่น มีเด็กเล็กเยอะ หรือเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวมีปาร์ตี้บ่อยครั้ง…